ПП “УКРБІОТАЛ-ПРОЕКТ” – Проектування


Розробка проекту зовнішніх мереж каналізації та очисних споруд за технологією BIOTAL здійснюється на основі завдання на проектування.

Проектна документація може розроблятися в дві стадії – проектна документація (П) і робоча документація (Р), або в одну стадію – робочий проект (РП). 

Робочий проект (РП) складається з:

  • пояснювальної записки;
  • генерального плану;
  • робочих креслень вузлів, колодязів, сполучень з іншими мережами, тощо.
  • електротехнічної частини (якщо потребує);
  • організації будівництва;
  • кошторисів (складених за робочими кресленнями)
  • оцінки впливу на навколишнє середовище (розділ у пояснювальній записці;
  • оцінки впливу на довкілля (якщо підпадає під дію закону ОВД)