Сайт більше не підтримується. Нова версія сайту доступна за посиланням new.biotal.zt.ua
Інформація для проектування

Генеральний план

При розробці генплану очисних споруд варто враховувати розмір санітарно-захисної зони очисних споруд, обладнаних установками заводьского виготовлення BIOTAL:

- при продуктивності від 1,5 до 25 м3/добу включно – 5 м;

- при продуктивності від 30 до 200 м3/добу включно – 25 м;

- при прдуктивності більше 200 м3/добу – 35 м.

Технологічна частина

1. На установку біологічної очистки стічних вод BIOTAL приймаються стічні води з якісними показниками, які відповідають встановленим у «Правилах приймання стічних вод в комунальні і відомчі системи каналізації», затверджених наказом Держбуду України № 37 від 19 лютого 2002 року.

2. Перед очисними спорудами передбачити решітки для затримання грубих нечистот. При проектуванні очисних споруд продуктивністю 100 м3/добу і більше, доцыльно застосовувати автоматичні решітки з шириною отворів 3 мм. Перед автоматичною решіткою обовязково передбачити решітки з шириною прозорів не більше 16 мм (в приміщенні решіток або в колодязі КНС).

3. При продуктивності очисних споруд більше 100 м3/добу необхідно передбачити пісколовки. Пропонуємо застосовувати пісколовки вертикального типу.

4. При проектуванні очистних споруд необхідно приділяти особливу увагу вирішенню питання нерівномірностінадходження стічних вод на очисні споруди. Установка BIOTAL здатна прийняти залповий скид стічних вод в обємі 20% від добової витрати. При великій нерівномірності надходження стічних вод необхідно передбачити додатковий резервуар для усереднення витрати стічних вод.

5. При напірній подачі стічних вод на очисні споруди продуктивністю 10 м3/добу і більше необхідно передбачити автоматичне відключення насосів КНС при аварійному рівні стічних вод в приймальній камері установки BIOTAL.

6. При надходженні на очисні споруди BIOTAL стічних вод з концентрацією жирів, що перевищує 50 мг/л (стоки кафе, ресторанів, готелів і т.п.), проектом необхідно передбачити жировловлювач до змішування жировмісних стоків з господарсько-побутовими стічними водами (СНіП 2.04.01-85*).

7. Досвід експлуатації установок BIOTAL, які застосовуються для очистки стічних вод АЗС, показує, що при проектуванні очисних споруд для АЗС проектувальники часто занижають їх продуктивність, що призводить до зниження ефективності роботи установок. Рекомендуємо більш точно визначати продуктивність очисних споруд для АЗС і не застосовувати для даних цілей установки продуктивністю 1,5 м3/добу.

8. При проектуванні залізобетонних очисних споруд і споруд блочно-модульного типу передбачити вентиляцію резервуарів стічних вод.

9. Кількість стабілізованого надлишкового активного мулу складає 0,35 кг на 1 кг БПКповн., вологість мулу – 99,4 % (СНіП 2.04.03-85, п.6.169). Ущільнений, аеробно стабілізований мул має вологість 96,5...98,5 %, а забруднення мулової води, яка направляєься з аеробного стабілізатора в приймальну камеру очисних споруд, варто приймати по БПКповн – 200 мг/л, по завислим речовинам – до 100 мг/л (СНіП 2.04.03-85, п.6.367).

10. Знезаражування біологічно очищених стічних вод забезпечується розчином гіпохлориту натрію. Розрахункова доза гіпохлориту натрію складає 3 г/м3, тривалість контакту – не менше 30 хв (СНіП 2.04.03-85, п. 6.223, 6.228). Дозу активного хлору необхідно уточняти в процесі експлуатації, при цьому кількість остаточного активного хлору у знезараженій воді після контакту повинна бути не менше 1,5 г/м3.

11. Аварійний скид стічних вод варто передбачати з оглядового колодязя перед пісколовками, а при його відсутності – з прймальної камери на позначці, рівної відмітки подаючого колектора.

12. Відведення очищених стічних вод з контактного резервуару установки BIOTAL здійснюється самопливом або насосами. При відведенні стічних вод насосами, для очисних споруд продуктивністю 10 м3/добу і більше, передбачити в контактному резервуарі два насоса для відкачки очищених стічних вод (робочий і резервний). На напірних трубопроводах насосів передбачити оборотні клапани.

Архітектурно-будівельна частина

1. Група санітарної характеристики виробничих процесів - III В.

2. Категорія з пожежної безпеки – Д.

3. Ступінь вогнестійкості – не нижче II.

4. Клас відповідальності – II.

5. Освітлення при штучному освітленні – 75 ЛК.

6. Коефіцієнт природного освітлення при боковому освітленні – 0,3.

7. Пеедбачити гідроізоляцію внутрішніх і зовнішніх поверхонь залізобетонних резервуарів.

8. Передбачити експлуатаційні отвори в перекритті і стінах залізобетонних резервуарів, призначені для обслуговування повітряних колекторів і прокладання повітрепроводів, напірних трубопроводів стічних вод і електрокабелів у відповідності до додатку до технічного завдання.

9. В блочно-модульних станціях надземного типу при визначенні висоти будівлі очисних споруд необхідно враховувати, що стеля будівлі повинна бути вищою від реакторів установки BIOTAL не менше, ніж на 1 м. Розмір дверей чи воріт будівлі повинен визначатись з умов зручності монтажу обладнання в приміщенні очисних споруд. Максимальні розміри обладнання будуть вказані в додатку до технічного завдання.

Опалення та вентиляція

1. Температура в приміщенні очисних споруд: мінімальна – + 5С; максимальна – + 28С.

2. Кратність повітряобміну в приміщеннях очисних споруд визначити розрахунком у відповідності з вимогами СНіП 2.04.03-85. 3. При розташуванні реакторів установки BIOTAL в приміщенні необхідно передбачити 12-кратну вентиляцію приміщень згідно вимог НПАОП 41.0-1.01-79 "Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання і водовідведення населених місць". Увімкнення вентиляції повинне здійснюватись ззовні приміщення.

Електропостачання та КВП

1. Категорія надійності електропостачання – II.

2. Лічильник електроенергії та обладнання зовнішніх електромереж в комплект поставки установки BIOTAL не входять.