Сайт більше не підтримується. Нова версія сайту доступна за посиланням new.biotal.zt.ua
Ефективність очистки

Очисні споруди різних виробників можна порівнювати по ціні, по вартості обслуговування, по зовнішньому вигляду і навіть по країні-виробнику, але оскільки головним завданням, яке ставится перед установкою очистки стічних вод є видалення забруднень зі стоків, які надходять до неї одним з головних критеріїв для вибору установки очистки стічних вод є саме якість очищеної стічної води.

Перш, ніж говорити про ефективність очистки стічних вод, необхідно розібратися, від чого, власне, необхідно її очищати? Абсолютно чистої води в природі не існує, питна вода містить масу різних домішок, в основному – мінеральних солей, і хімічний склад її в кожному регіоні буде індивідуальним, і іноді вона теж потребує очистки – від зайвого заліза, від надлишку солей кальцію та магнію. Але після того, як вода питної чи технічної якості використовується нами, її властивості змінюються, хімічний склад перетворюється, і саме така вода надходить на очисні споруди.

Для будь-яких споруд, в яких здійснюється біологічна очистка, існують визначені нормативі для концентрацій речовин на притоці. Їх необхідно нормувати з ряду причин, але в першу чергу це потрібно для того, щоб забезпечити нормальну роботу основної рушійної сили очистки – активного мулу. Мікроорганізми, які входять в його склад, чутливі до різких змін навколишнього середовища, і з цим необхідно рахуватися для того, щоб добитися високих показників очистки води.

Але не всі забруднення видаляються зі стічних вод однаково. Є речовини, які є поживним субстратом для активного мулу і засвоюються мікроорганізмами, стаючи матеріалом для будівництва нових бактеріальних клітин, а є речовини, які можуть незміненими пройти через очисну споруду.

 

Що таке ефективність очистки?

В залежності від того, яка кількість забруднюючої речовини видаляється очисною спорудою, визначається ефективність очистки, це один з важливіших показникі роботи очисних споруд. Розраховується вона так:

 

Ефективність очистки на установках BIOTAL

Природньо, не всі забруднення очищених стічних вод однаково ефективно розкладаються бактеріями активного мулу і усуваються в установці. До прикладу, в установках BIOTAL з ефективністю 98% усуваються органічні забруднення, у зв`язку з чим знижується біологічне споживання кисню стічної води (БПК):

Мікроорганізми активного мулу в умовах аерації перетворюють органічні забруднення у вуглекислий газ і воду.

Ефективність очистки стічних вод від суспензій на установках BIOTAL в середньому складає:

Видалення азоту в установках здійснюється завдяки послідовному протіканню процесів нітрифікації і денітрифікації. Свіжа стічна вода, яка потрапляє в установку містить значну кількість органіки, яка в перших реакторах є основним субстратом для бактерій активного мулу. В другому та третьому реакторах органіки все менше, і енергію для своєї життєдіяльності бактерії починають отримувати в процесі нітрифікації, окислюючи амонійний азот до нітритів і нітратів. Ці речовини, в свою чергу, також повинні видалятися зі стічної води, саме тому в установках BIOTAL забезпечується багатоконтурна рециркуляція активного мулу. Потрапляючи в приймальну камеру насичений нітратами активний мул з SBR-3 в умовах дефіциту кисню (аноксидні умови) і наявності свіжої легкоокислюваної органіки починає процес денітрифікації.

Фосфор також є біогенним елементом, тому разом з азотом до 50% його засвоюється мікроорганізмами для побудови їх клітин. Фосфор також накопичується РР-бактеріями (так можна видалити ще до 10 % фосфору зі стічної води).

Якщо до очищеної води ставляться суворі вимоги по відношенню вмісту фосфору, або якщо вміст фосфору на притоці вище передбаченого нормами приймання в каналізацію, необхідно встановити додатковий насос-дозатор (вихід для нього є в стандартному блоці автоматики BIOTAL). За допомогою цього насосу в контактний резервуар установки дозується коагулянт, який вступає в реакцію з фосфором, який міститься у воді і зв’язує його, при цьому утворюється нерозчинне з’єднання, яке випадає в осад. Це дозволяє максимально усунути з очищеної стічної води не лише органічні забруднення, азотисті з’єднання, але й фосфор.

 

Утилізація очищених стічних вод

Недостатньо просто очистити воду, очищена вода повинна ще й покинути установку, не заподіявши при цьому шкоди навколишньому середовищу. Таким чином, кожен власник очисної споруди повинен передбачити, як буде утилізуватись очищена стічна вода.

Якщо якість води дозволяє, можна організувати повторне використання очищеної стічної води в технічних цілях, це дозволить значно зменшити затрати води питної якості для цих цілей, але часто необхідно передбачити скид води – наприклад, у водний об’єкт. Погодження такого скиду більшою мірою залежить від того, яку саме воду планується туди скидати. В цьому випадку без перебільшення вирішальним фактором буде те, яка ефективність очистки по кожному з показників, які нормуються.

 
БПК5

мгО2
ХПК

мгО2
NH4

мг/л
Завислі

речовини

мг/л
Колі-індекс
Господарсько-побутові стічні води 390 480 20 220 > 100 000
Вимоги до очистки на комунальних очисних 15 80 - 15 -
Якість води після установки BIOTAL 5-7 < 50 < 1 < 5-8 < 1000
Установка BIOTAL з доочисткою на додатковому біофільтрі 2,5-5 - - -
Вимоги до води рибогосподарських водойм 3 - 0,5 +0,25 до фону -
Вимоги до води господарсько-питних водойм 3 15 2 +0,25 до фону Не >1000
Вимоги до води культурно-побутових водойм 6 30 2 +0,75 до фону Не >1000
Полив (в т.ч. підгрунтовий) 30 500 5 50-60 -

Для заповнення таблиці використовувались нормативні документи:

1. «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 25 березня 1999 р.

2. СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення.

3. Водний кодекс України.

З таблиці видно, що «щасливому» власнику дешевого септика буде вельми проблематично погодити скид у водойму з санітарними органами, адже вимоги до якості води дуже високі, необхідне облаштування високотехнологічних очисних споруд, наприклад, які працюють по технології BIOTAL.

Очисні споруди BIOTAL вже давно зарекомендували себе як ідеальне рішення питання очистки стічних вод, в чому Ви можете переконатись, ознайомившись з протоколами аналізів очищених стічних вод з діючих очисних споруд.

Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою BIOTAL в м. Балаклея, Харківська обл.,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL» на автозаправній станції "Шелтон",
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL» в с. Стрілки, Львівська обл.,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 19 травня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 25 травня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 17 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 24 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 07 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 14 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 23 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 29 червня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 27 серпня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», бактеріологічні показники, від 10 вересня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 15 вересня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 25 вересня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 13 жовтня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 21 жовтня 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 05 листопада 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 12 листопада 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 19 листопада 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 30 листопада 2009 року,
Протокол аналізу стічних вод, очищених установкою «BIOTAL», від 02 грудня 2009 року.